Chứng nhận pháp lýChứng nhận đăng kí doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhận sản xuất thương mại Kim Quan


Công bố sản phẩm Tinh dầu Hoa Bưởi của Sở Y Tế tỉnh Hậu Giang


Công bố sản phẩm Tinh chất Hà Thủ Ô giúp mọc tóc của sở Y Tế tỉnh Hậu Giang


Công bố sản phẩm Tinh chất Hà Thủ Ô giúp đen tóc do sở Y Tế tỉnh Hậu Giang cấp